אודות

האתר הוקם במטרה לתת כתבות מהשטח בכל הקשור לתחומי הספורט ואומנויות הלחימה השונות וקרגע בהקמה.